• ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2565
  เมื่อ 27 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ช่างทอผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
  เมื่อ 23 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  “นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน 60 แปลง ของ “สมพร-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล่าสุด ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนที่ถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปผล ย้ำยึดระเบียบ-กฎหมายเป็นหลัก
  เมื่อ 21 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงวันตรุษจีน 2565
  เมื่อ 21 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมการประชุมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” และเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2”
  เมื่อ 20 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  สมาชิกวุฒิสภาหารือร่วมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ส.ว. พบประชาชน และโครงการกองทุนการศึกษา ส.ว. เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
  เมื่อ 19 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  ปลัดกระทรวงมหาดไทยสนองนโยบายนายกฯสั่งด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศเร่งแก้ปัญหาและควบคุมเนื้อหมูแพงหลังพบราคาสูงผิดปกติ พร้อมปรามผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนประชาชนฝ่าฝืนมีโทษหนัก อีกทั้งสั่งทุกจังหวัดเร่งสกัดโรค ASF
  เมื่อ 19 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  มท. ออกประกาศฯ ลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง ห้องชุดไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01
  เมื่อ 19 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 140 อัตรา เน้นคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อสร้างงานให้คนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการรับใช้ประชาชน โดยดำเนินการสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ตามมาตรป้องกันโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด
  เมื่อ 17 มกราคม 2565

 • ข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

  ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับพระราชทานบัตรอำนวยพร ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  เมื่อ 16 มกราคม 2565

คลังข่าวมหาดไทยทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานรัฐมนตรี

คณะผู้บริหาร

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ

[ว่าง]

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

[ว่าง]

หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง

นายอนุชา สังประกุล

หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

อำนาจหน้าที่

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรอง เรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีรวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

3) ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ทำเนียบเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงชื่อ-สกุลโทรศัพท์โทรสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา0-2224-6320 โทร (มท.) 50004, 0-2224-63410-2264-4371
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ ทองศรี0-2221-4201-2 โทร (มท.2) 50031-30-2222-2855
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์ บุญญามณี0-2224-9897 โทร (มท.3) 50051-3, 0-2221-01920-2226-0192
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชา โมกขะเวส0-2221-4201 โทร (มท.) 50031-30-2221-9091
ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ0-2226-4372,08-1174-3940 โทร (มท) 502000-2226-1966
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม)นายชยาวุธ จันทร0 2221 1131, 0 2225 9910, โทร (มท) 50225-60 2221 1131
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ถ)นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม0 2221 1132, โทร (มท) 50220-10 2221 6851
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ)นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์0 2222 4821, โทร (มท) 50235-60-2225-9199
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส)นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรโทร 0 2225 4664, โทร (มท) 50215-60 2221 1887
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ-ว่าง-0-2225-9908, โทร (มท) 50751-
ที่ปรึกษาด้านการปกครองนายพงศ์เทพ ไข่มุกต์0-2222-1851, โทร (มท.) 50199-
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายวีรัส ประเศรษโฐ0-2221-9094, 0-2221-4816 โทร (มท.) 50176-
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์0-2221-4816 โทร (มท.) 50162-

 

เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในอดีต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเมษายน 2435 - สิงหาคม 2458
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)มกราคม 2458 - สิงหาคม 2465
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)สิงหาคม 2465 - มีนาคม 2468
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์พฤษภาคม 2469 - เมษายน 2471
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิตเมษายน 2471 - มิถุนายน 2475
พระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)มิถุนายน 2475 - มิถุนายน 2476
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว ประยูร อิศรศักดิ์)มิถุนายน 2476 - ธันวาคม 2476
พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)ธันวาคม 2476 - มีนาคม 2477
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)มีนาคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2478
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)กุมภาพันธ์ 2478 - ธันวาคม 2481
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)ธันวาคม 2481 - สิงหาคม 2484
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)สิงหาคม 2484 - มีนาคม 2485
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน)มีนาคม 2485 - สิงหาคม 2487
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)สิงหาคม 2487 - กันยายน 2488
นายทวี บุณยเกตุกันยายน 2488 - มกราคม 2489
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)กุมภาพันธ์ 2489 - มีนาคม 2489
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)มีนาคม 2489 - พฤษภาคม 2490
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)พฤษภาคม 2490 - พฤศจิกายน 2490
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์)พฤศจิกายน 2490 - กุมภาพันธ์ 2491
พันตรี ควง อภัยวงศ์กุมภาพันธ์ 2491- เมษายน 2491
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)เมษายน 2491 - มิถุนายน 2492
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน)มิถุนายน 2492 - พฤศจิกายน 2494
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยาพฤศจิกายน 2494 - ธันวาคม 2496
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)ธันวาคม 2496 - สิงหาคม 2498
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)สิงหาคม 2498 - มีนาคม 2500
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์มีนาคม 2500 - กันยายน 2500
พลเอก ประภาส จารุเสถียรกันยายน 2500 - ตุลาคม 2516
นาย กมล วรรณประภาตุลาคม 2516 - พฤษภาคม 2517
พลตำรวจตรี อรรถสิทธ์ สิทธิสุนทรพฤษภาคม 2517 - มีนาคม 2518
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์มีนาคม 2518 - มกราคม 2519
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมชมกราคม 2519 - เมษายน 2519
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมชเมษายน 2519 - ตุลาคม 2519
นายสมัคร สุนทรเวชตุลาคม 2519 - ตุลาคม 2520
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์พฤศจิกายน 2520 - ธันวาคม 2521
พลเอก เล็ก แนวมาลีธันวาคม 2521 - กุมภาพันธ์ 2523
นายประเทือง กีรติบุตรกุมภาพันธ์ 2523 - มิถุนายน 2524
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์มิถุนายน 2524 - สิงหาคม 2529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูรสิงหาคม 2529 - สิงหาคม 2531
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสารสิงหาคม 2531 - มกราคม 2533
นาย บรรหาร ศิลปอาชามกราคม 2533 - ธันวาคม 2533
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสารธันวาคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดีมีนาคม 2534 - เมษายน 2535
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะเมษายน 2535 - มิถุนายน 2535
พลตำรวจเอก เภา สารสินมิถุนายน 2535 - ตุลาคม 2535
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธตุลาคม 2535 - ธันวาคม 2537
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ธันวาคม 2537 - กรกฎาคม 2538
นาย บรรหาร ศิลปอาชากรกฎาคม 2538 - พฤศจิกายน 2539
นาย เสนาะ เทียนทองธันวาคม 2539 - พฤศจิกายน 2540
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์พฤศจิกายน 2540 - เมษายน 2543
นายบัญญัติ บรรทัดฐานเมษายน 2543 - กุมภาพันธ์ 2544
ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์กุมภาพันธ์ 2544 - ตุลาคม 2545
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทาตุลาคม 2545 - มีนาคม 2547
นายโภคิน พลกุลมีนาคม 2547 - มีนาคม 2548
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548
พลเอก คงศักดิ์ วันทนาสิงหาคม 2548 - กันยายน 2549
นายอารีย์ วงศ์อารยะตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ธันวาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุงกุมภาพันธ์ 2551 - สิงหาคม 2551
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะสิงหาคม 2551
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล20 ธันวาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2554
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐสิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ27 ตุลาคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

 

ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงในอดีต
พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง9 มีนาคม 2441 - 12 เมษายน 2456
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง12 เมษายน 2456 - 1 สิงหาคม 2465
พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย)11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา)1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ)27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
นายถวิล สุนทรศารทูล1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
นายพ่วง สุวรรณรัฐ2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
นายวิฑุร จักกะพาก1 มกราคม 2516 - 30 กันยายน 2517
นายชลอ วนะภูติ1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
นายวิญญู อังคณารักษ์1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
นายดำรง สุนทรศารทูล1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
นายเอนก สิทธิประศาสน์1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
นายอนันต์ อนันตกูล17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
นายอนันต์ อนันตกูล1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
นายอารีย์ วงศ์อารยะ1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
นายพงศ์โพยม วาศภูติ6 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551
นายพีรพล ไตรทศาวิทย์1 ตุลาคม 2551 - 26 มีนาคม 2552
นายวิชัย ศรีขวัญ27 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552
นายมานิต วัฒนเสน1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
นายวิเชียร ชวลิต14 ธันวาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
นายพระนาย สุวรรณรัฐ7 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
นายกฤษฎา บุญราช1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มกราคม 2565