ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 17 มกราคม 2567

มท.1 ให้การต้อนรับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำกรุงเทพฯ และหัวหน้าผู้แทนเจโทร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายจุน คุโรดะ (Mr. Jun Kuroda) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำกรุงเทพฯ และหัวหน้าผู้แทนเจโทร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย และนำเสนอผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจขอบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมหารือข้อราชการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง มาตรการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การผ่อนปรนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาดทำงานและวีช่า พร้อมกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมจะสนับสนุนความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) อย่างเต็มกำลัง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุน และกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนา และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโต สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนไทย

นายจุน คุโรดะ (Mr. Jun Kuroda) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำกรุงเทพฯ และหัวหน้าผู้แทนเจโทร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบ และหารือข้อราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงชื่นชมรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตนหวังว่ากระทรวงมหาดไทยและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) จะได้กระชับความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มาตรการภาษี) และการส่งเสริมธุรกิจการผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทย เช่น Hybrid Hydrogen ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณ PM2.5 ในอีกทางหนึ่งด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจ ความสะดวก และปลอดภัยต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยยังได้ให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 75/2567
วันที่ 17 ม.ค. 2567