ติดต่อหน่วยงาน

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Office of the Minister, Ministry of Interior, Atsadang Road, Ratchabophit Subdistrict, Phra Nokhon District, Bangkok 10200 โทรศัพท์ 022228866 แฟกซ์ 022228866 saraban_omoi@moi.go.th