ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 19 พฤษภาคม 2565

มท.1 หนุนโรงเรียนสังกัด อปท. ร่วมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) ของเด็ก เพื่อสร้างอนาคตของชาติวันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเพช...(มีหน้าต่อ)

20 พฤษภาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้า 12 พฤษภาคม 2565

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งเป้าทุกชุมชนคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนวันนี้ (12 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ ...(มีหน้าต่อ)

17 พฤษภาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้า 7 พฤษภาคม 2565

รมว.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมทุกด้านรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝน ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงวันนี้ (7 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ...(มีหน้าต่อ)

9 พฤษภาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้า 2 พฤษภาคม 2565

มท.1 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เน้นย้ำ ขับเคลื่อนและกำกับการทำงานข้าราชการในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในพื้นที่วันนี้ (2 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ...(มีหน้าต่อ)

3 พฤษภาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้า 25 เมษายน 2565

กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 เวลา 15.00 น. ที่ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าก...(มีหน้าต่อ)

27 เมษายน 2565 อ่านเพิ่มเติม