ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 20 มกราคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 เน้นย้ำการปฏิบัติงานราชการต้องมุ่งเป้าสูงสุดคือประโยชน์ของประชาชนวันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ก...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 20 มกราคม 2566

มท.1 เผย เริ่มแล้ว! จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยแล้ววันแรก 3.8 หมื่นรายวันนี้ (20 ม.ค.66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปภ. ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อว...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 19 มกราคม 2566

มท.1 เผยมติ ครม.ให้ ’21ม.ค ของทุกปีเป็น วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’ สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องวันนี้ (19 ม.ค. 66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนว...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 18 มกราคม 2566

มท.1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร มท. เข้าร่วมการประชุม เน้นย้ำการใช้จ่ายงบประมาณยึดผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญวันนี้ (18 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 16 มกราคม 2566

มท.1 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ (16 ม.ค. 66) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการ...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 16 มกราคม 2566

มท.1 KICK-OFF เว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” อำนวยความสะดวกข้อมูลช่างกว่า 8.5 พันคน ในด้านงานซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน เพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้ (16 ม.ค. 66) เวลา 10.40 น. ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประ...(มีหน้าต่อ)

23 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม