ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2567

มท.1 เปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ชื่นชมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ความสวยงาม ความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นจังหวัดที่คาดหวังของรัฐบาลในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้กับประเทศไทย เป็นประ...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2567

มท.1 ลงพื้นที่อุทุมพรพิสัย เน้นย้ำ คนมหาดไทยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกลมหายใจ กำชับผู้ว่านำทีมข้าราชการช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อยอดจากต้นทุนที่มี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้ (8 มี.ค. 67) เวลา 14.00 น. ที่โรงเรี...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2567

มท.1 ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบแนวทางขับเคลื่อนงาน 5 ข้อ มุ่งยกระดับศรีสะเกษจากเมืองรองสู่เมืองหลัก พัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน .วันนี้ (8 มี.ค. 67) เวลา 10.30 น. ท...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 6 มีนาคม 2567

มท.1 นั่งหัวโต๊ะประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมโครงการชง ครม.สัญจร พะเยา เน้นยกระดับท่องเที่ยวบนฐานความยั่งยืน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่วันนี้ (6 มี.ค. 67)...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2567

มท.1 เปิดกระทรวงต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ย้ำฝ่ายตรวจสอบมีบทบาทสำคัญช่วยอุดรอยรั่วการทำงาน น้อมรับทุกข้อเสนอแนะไปติดตามขับเคลื่อนโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนวันนี้ (5 มี.ค. 67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเช้าวันที่ 4 มีนาคม 2567

มท.1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ย้ำเดินหน้าแก้หนี้นอกระบบ จัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และยาเสพติดอย่างเข้มข้น พร้อมกำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมการรับพายุฤดูร้อน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพร...(มีหน้าต่อ)

11 มีนาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม