ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2567

มท.1 เปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ชื่นชมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ความสวยงาม ความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นจังหวัดที่คาดหวังของรัฐบาลในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้กับประเทศไทย เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยวที่เชื่อมไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีโอกาสมากในการต่อยอดในอนาคต

วันนี้ (8 มี.ค. 67) เวลา 18.00 น. ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกว่า 5,000 คน

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น พบปะเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณโซนร้านค้า OTOP และเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอน รอยบรรพชน

นายอนุทินฯ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ความสวยงาม ความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นจังหวัดที่คาดหวังของรัฐบาลในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้กับประเทศไทย เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยวที่เชื่อมไปยังจังหวัดเสียมเรียบของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนที่ยังมีโอกาสมากในการต่อยอดในอนาคต

"การจัดงานในวันนี้มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่านนายกเทศมนตรี และพี่น้องข้าราชการ พี่น้องประชาชน ภาคเอกชนทุกส่วนที่ได้ร่วมกันจัดให้มีงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ซึ่งเป็นงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจและใฝ่ฝันที่จะมาร่วมงานในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ งานในครั้งนี้ยังมีสินค้า OTOP ที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อหาติดมือกลับบ้าน ซึ่งสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่มีความสวยงาม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พี่น้องประชาชนจะได้ของดีที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา "ชาติที่จะเป็นมหาอำนาจ ต้องอุดหนุนคนในชาติ ใช้ผลผลิตทั้งหลายที่ผลิตในชาติของเขาเอง และเขาก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ เราจะต้องทำให้วันหนึ่งสินค้า OTOP ของเรา พี่น้องคนไทยใช้ทั้งหมดโดยไม่ต้องสนใจแบรนด์เนม แล้วส่วนที่เกินจากความต้องการก็ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกเรากันเอง ทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง"" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2531 และในปี 2567 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตลอดจนส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษร่วมจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2567 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชน 4 เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า 4 ชนเผ่า การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตร การประกวดและจำหน่ายอาหารท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และในภาคกลางคืน การแสดง แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอน รอยบรรพชน เพื่อสืบสานตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษที่ยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางบรรยากาศและกลิ่นหอมของดอกลำดวนที่กำลังออกดอกเบ่งบานหอมสะพรั่ง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 353/2567
วันที่ 8 มี.ค. 2567