ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 10 เมษายน 2567

มท.1 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกำชับบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด หนุน
"ด่านชุมชน" และ "ด่านครอบครัว" ช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันนี้ (10 เม.ย. 67) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณตลาดกินซ่า ท่ารถตู้ต่างจังหวัดขาออก ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธิ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมรถโดยสารและพบปะประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่ม สำหรับการเดินทาง แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการความปลอดภัยทางถนน จากนั้นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอนุทิน กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับประชาชน แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานหนักของชาวกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น สามารถลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้จริง ซึ่งในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2567 วันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอด

"ขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด รวมถึงทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งใช้มาตรการเชิงรุกในพื้นที่ โดยให้ท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม และใช้กลไก "ด่านชุมชน" "ด่านครอบครัว" มาเสริมเพื่อเฝ้าระวัง ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงขอให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินว่าสามารถโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้ายว่า ในนามคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เสียสละทุ่มเท เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประสบความสำเร็จในภารกิจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าเราจะช่วยกันลดอุบัติเหตุได้หากทุกหน่วยงานบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดในเขตพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านที่จะเดินทางสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จึงมีความคับคั่งของความจราจรอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดปทุมธานีได้มีการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนและได้กำหนดมาตรการไว้ 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม 3) ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในทุกมิติ จังหวัดปทุมธานีจัดให้มีจุดตรวจหลัก 16 แห่ง ทั้ง 7 อำเภอ มีด่านชุมชน 51 แห่ง เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

"สำหรับกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบสิ่งของและน้ำดื่มสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดปทุมธานีร่วมกับจัดนิทรรศการรถร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ได้แก่ กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศกองทัพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค อำเภอ 7 อำเภอ เทศบาลนครรังสิต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 สำนักงาน กปภ.จังหวัดปทุมธานี บริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาปทุมธานี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายเมาแล้วขับปทุมธานี มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ร่วมกิจกรรม" นายภาสกรฯ กล่าวเพิ่มเติม

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธิ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดให้มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดตรวจจุดบริการ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน โดยได้จัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดปทุมธานี" เพื่อบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ในการนี้เทศบาลนครรังสิตพร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้

#WorldSoilDay #วันดินโลก 
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI 
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน 
#SDGsforAll #ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 578/2567
วันที่ 10 เม.ย. 67