ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 10 เมษายน 2567

มท.1 ขันน็อตแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่เชียงใหม่ ย้ำต้องกวดใช้ทุกมาตรการกฎหมายเข้มข้น มีประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วนทำให้ยาเสพติดให้หมดไปอย่างยั่งยืน

วันนี้ (10 เม.ย. 67) เวลา 12.10 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหงัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลโท นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรี ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายธันวา ผุดผ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการกันอย่างเข้มข้น ซึ่งตนได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะพฤติกรรมของผู้ลักลอบกระทำความผิดยาเสพติดยังคงมีอยู่ ถ้าคนทำผิดขยันผลิตยาเสพติด ขยันขาย พวกเราก็ขยันปราบปราม ควบคู่การตรวจตรากวดขันอย่างเต็มที่ ใช้กฎหมายทุกมาตรการที่มีอยู่ในการทำให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ให้มีการฝ่าฝืน รวมถึงตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ซึ่งตนได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่า ห้ามมี 3 เรื่องในสถานบริการอย่างเด็ดขาด คือ ยาเสพติด อาวุธปืน และห้ามมีเด็กเข้าสถานบริการ

"วันนี้ ผมต้องการมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพราะเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เรามีต้นทุน คือ การปฏิบัติหน้าที่ที่ทุ่มเทเสียสละ เราจะไม่ยอมให้เยาวชนของเราเข้าถึงยาเสพติด การจับเป็นล้าน ๆ เม็ด หรือการจับผู้ค้ายาเสพติดที่ผ่านมาด้วยการบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงย่อมสร้างความเสียหายต่อผู้ผลิตและผู้ค้าแน่นอน และเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกหน่วยงานมีเครือข่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด มีกลไกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการระบาด และป้องกันปราบปรามทุกพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีภายในจังหวัด ทั้งผู้บังคับการตำรวจจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายทหาร กอ.รมน.จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้ายว่า นอกจากนี้ ให้จัดชุดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยเน้นผู้ที่มีพฤติการณ์เสพติดเรื้อรัง และผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุข รวมถึงให้ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยเน้นสร้างความเข้าใจกับครอบครัวและชุมชน เพื่อลดการตีตราด้วย และอีกประการสำคัญ ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน ก็คือ การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชน ในการลุกขึ้นมาสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ และให้มีการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี (หรือ Best Practice) ให้เป็นตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ต่อยอดในพื้นที่อื่นๆได้

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 575/2567
วันที่ 10 เม.ย. 2567