ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยในการให้ที่พำนักเป็นการชั่วคราวแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

วันนี้ (16 ต.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฟิลิปโป กรันดี (Mr. Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR High Commissioner) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายจูเซปเป เด วินเซนติส (Mr. Giuseppe de Vincentiis) ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย นายดัสติน โอกาซากิ (Mr. Dustin Okazaki) ผู้ช่วยพิเศษประจำข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และคณะฯ เข้าร่วมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน โอกาสนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) (Myanmar Displaced Persons: MDPs) และผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) (Myanmar People fleeing the unrest) พร้อมกล่าวว่า นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนความร่วมมือกับ UNHCR อย่างเต็มกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในฐานะพลเมืองของโลก ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ที่พำนักเป็นการชั่วคราวแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ซึ่งมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 78,574 คน และกระทรวงมหาดไทยยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ UNHCR อย่างดีเสมอมา

นายฟิลิปโป กรันดี (Mr. Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีร่วมกับ UNHCR ในด้านต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ให้พำนักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว โดยไม่มีการบังคับและไม่ผลักดันให้ ผภสม. กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ

นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ (Statelessness) อย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของประชาชนคนไทยที่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและ UNHCR จะได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองและมอบความช่วยเหลือแก่บุคคลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ต่อไป และสำหรับกระบวนการคัดกรองผู้หนีภัยในเขตเมือง (National Screening Mechanism: NSM) นั้น กระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 930/2566
วันที่ 16 ต.ค. 2566