ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 5 มิถุนายน 2565

มท.1 เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” 4 – 12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ณ ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชน

วันนี้ (5 มิ.ย. 65) เวลา 15.00 น. ที่เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คณะทูตานุทูต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นายประวิช สุขุม ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ และน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาปกปักอาณาประชาราษฎร์ จากนั้น ประกอบพิธีเปิดงาน รับชมการแสดงโขน ชุด จองถนน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในงาน อาทิ โซนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โซนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โซน Pavillion ศิลปิน OTOP บูธไม้แกะสลักลอยตัว พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ บูธกระเป๋าหนังธัญสุดา และโซน Frist Lady บูธศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา (เสื้อผ้าแฟชั่นผ้าไทย)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 4 ดาว ไปสู่สากล โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ำชุมชนที่ดีที่สุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า จากฝีมือคนไทย ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ สุดยอดผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย ในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ทำให้การงานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานรากซึ่งต้องการความร่วมแรง ร่วมใจ ของพวกเราคนไทยทุกคน” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านศิลปาชีพ มากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยกำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดงาน OTOP Midyear 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ ในที่เดียว” เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท กระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ

การจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ ได้แก่ “โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” “โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี” ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด “โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP” กว่า 2,000 บูธ “โซนโอทอปชวนชิม” กว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ “โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด” จัดแสดงผลงานการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ “โซนไฮไลท์” ภายในงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด คือ โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 4 ภาค “โซนศิลปิน OTOP” จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP ที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นผ่านผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โซน First Lady จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงของดาราศิลปินมากมาย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้า และบริการส่งอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในงานครั้งนี้ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน อีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม