ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1พร้อมภริยา ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 67
.
9 ก.พ. 67 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ร่วมในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โอกาสนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ
.
ภายในงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมบริเวณการจัดงานจุดต่าง ๆ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ร่วมเป็นวาทยากรวงดนตรีของนักเรียน ร่วมขับร้องเพลง ชื่นชมความสามารถของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกอบการภายในบริเวณงาน
.
สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกับจังหวัดลพบุรี หน่วยงานรัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย Soft Powerด้านท่องเที่ยว และเทศกาลประเพณี (Festival)ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
.
โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 ก.พ. 67 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
.
Rewrite ข้อมูลจาก...โฆษกกระทรวงมหาดไทย
9 ก.พ. 2567