ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 16 มกราคม 2566

มท.1 KICK-OFF เว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” อำนวยความสะดวกข้อมูลช่างกว่า 8.5 พันคน ในด้านงานซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน เพื่อพี่น้องประชาชน

วันนี้ (16 ม.ค. 66) เวลา 10.40 น. ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมบ้านเรือน โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศ ร่วมงานผ่านระบบ Video Conference และ DOPA Channel

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซึ่งเป็นงานขนาดเล็กและไม่สามารถที่จะหาช่างได้ หรือหากหาผู้รับจ้างมาซ่อมบ้านได้ก็อาจจะเป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพ และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นใจและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการ “ค้นหาช่าง” ให้ตรงกับความต้องการและสามารถเรียกช่างมาให้บริการ

ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสำรวจ รวบรวม คัดกรอง ข้อมูลช่าง เพื่อนำเข้าเป็นฐานข้อมูลช่างที่ประชาชนสามารถค้นหาและเลือกช่างที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของประชาชน สะดวก และรวดเร็ว และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน โดยเฉพาะเล็ก ๆ น้อย ที่หาช่างไม่ได้หรือหายาก จะง่ายขึ้น ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง”” มท.1 กล่าวเพิ่มเติม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า เว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการประชาชนที่ต้องการหาช่างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมการบ้านแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรงใจ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความต้องการปรับปรุงบ้านซึ่งเป็นงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถหาช่างได้หรือหาช่างได้แต่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีคุณภาพ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” ด้วยการสำรวจข้อมูล คัดกรอง นำเข้าข้อมูลช่างที่มีฝีมือทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งขณะนี้มีฐานข้อมูลช่างทั่วประเทศแล้ว 8,500 ราย ทั้งข้อมูลประสบการณ์ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจะมีการนำเข้าอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” ได้ทาง https://webs-apps.dpt.go.th/riakchang/main.php