ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 กันยายน 2565

มท.1 มอบเข็มเชิดชูเกียรติพลเมืองดี น้องบาส บอส เอ๋ ที่เสียสละอุทิศตนช่วยผู้อื่น จากเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่ว จ.อุดรธานี

วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี 2565 กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการดูแลที่ดีให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และกล้าออกมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น โดยหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่กำหนด และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหรือโล่ของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เป็นการจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ 2565 กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 เนื่องมาจากเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้มีพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูด เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีบริเวณหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีพลเมืองดีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 3 ราย แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) พลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการ คือ นายอรรถชัย อาจอุดม อายุ 19 ปี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยได้รับรางวัลพลเมืองดี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือพลเมืองดี จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 2) พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านร่างกายจิตใจชีวิตครอบครัวและ/หรือหน้าที่การงาน ได้แก่ 1. นางสาวสุภารัตน์ ภูเหมือนบุตร อายุ 28 ปี และ 2. นายปรัชญา ใจบุญ อายุ 17 ปี โดยได้รับรางวัลพลเมืองดี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือพลเมืองดีจำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณพลเมืองดีทุกท่าน รวมถึงครอบครัว ที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงภัยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง สังคมของเรานั้น นอกจากต้องการคนที่มีความรู้แล้ว เรายังต้องการคนดี เพื่อที่จะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ดีโดยสมบูรณ์ ซึ่งน้อง ๆ ทั้ง 3 คนก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว และในสังคมไทยของเรายังต้องการบุคคลดังเช่นพลเมืองดีทั้ง 3 คนอีกเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้น้อง ๆ ทั้ง 3 คน ได้มีโอกาสที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้า เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนคนรุ่นปัจจุบันต่อไปในอนาคต และขอให้พลเมืองดีทุกท่านและครอบครัว จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและประชาชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยต่อไป