ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2566

รอง นรม.อนุทิน กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asia Oceanian Congress of NeuroRehabilitation 2023 (AOCNR 2023) มุ่งมั่นยกระดับการแพทย์ระบบประสาทของประเทศไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

วันนี้ (14 ธ.ค. 66) เวลา 08.30 น. ที่ Hall 1 ชั้น 7 TRUE ICON HALL ICONSIAM กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asia Oceanian Congress of NeuroRehabilitation 2023 (AOCNR 2023) โดยมี ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯและนายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย Prof. Volker Hoemberg (Germany) The President of World Federation for Neuro Rehabilitation (WFNR) Prof. Teresita Joy Ples Evangelista (Philippines) The President of Asia Oceanian Society of NeuroRehabilitation (AOSNR) นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมในงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุม AOCNR 2023 ในวันนี้ เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคระบบประสาทไว้มากมาย ที่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคระบบประสาทประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ผู้ป่วยมากมายได้กลับมามีความหวัง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผลงานวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยี และการต่อยอดในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

"รูปแบบของงานประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบประสาท ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ จะได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในงานนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคระบบประสาทไปพร้อม ๆ กัน โดยต้องขอขอบคุณ ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ และนายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้สนับสนุน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ทำให้งานประชุม AOCNR2023 เกิดขึ้นได้ ผมหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านทั้งหลายและผู้ป่วยโรคระบบประสาททั่วโลก" นายอนุทินฯ กล่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asia Oceanian Congress of NeuroRehabilitation
2023 (AOCNR 2023) ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2566 ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM กรุงเทพมหานคร โดยการร่วมกันของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ชมรมฟื้นฟูระบบประสาท (ประเทศไทย) The Asia Oceanian Society of NeuroRehabilitation (AOSNR) และ World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำบ้าน อายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ และแพทย์ทุกสาขาที่สนใจ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยเรื่องระบบประสาท ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ต่อประชาชน

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,147/2566
วันที่ 14 ธ.ค. 2566