ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 25 กันยายน 2566

มท.1 เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2023 ชูสินค้า OTOP ทุกชิ้น ล้วนผลิตโดยคนไทย ใช้ของไทย แรงงานไทย และเสริมสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทย พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุน เป็นกำลังใจผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (25 ก.ย. 66) เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2023 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้ประกอบการ OTOP สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2023 ซึ่งขอยืนยันว่า งานในวันนี้เป็นงานที่มีความหมายอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะได้ผลักดันภูมิปัญญาวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ออกสู่สายตาชาวโลกให้กว้างไกลยิ่งกว่าเดิม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ทุกท่านคงได้ติดตามข่าวว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ประเด็นสำคัญที่ท่านได้ไปเน้นย้ำในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ คือ การเปิดประตูทางธุรกิจ การค้าการลงทุน อีกทั้งนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ เป็นต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องต่อยอดให้มีการพัฒนาไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

การจัดงานในครั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการพัฒนาผู้ผลิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแสดงความมีวัฒนธรรม ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ตลอดจนถึงประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยทุกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ไปยังพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและเดินทางมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ให้มีความคึกคัก ยิ่งมีกำลังซื้อมาก ผู้ประกอบการก็จะมีกำลังใจไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพของสินค้า OTOP ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไป เพราะ “สินค้า OTOP ทุกชิ้น ล้วนผลิตโดยคนไทย ใช้ของไทย แรงงานไทย และเสริมสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทย”” มท.1 กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมงาน OTOP Midyear 2023 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ OTOP อันทรงคุณค่าจากชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันภาคภูมิใจในฝีมือของคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ภายในงาน OTOP Midyear 2023 มีการจัดกิจกรรม 1) โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 1,200 บูธ 3) โซน OTOP ชวนชิมมากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ 4) โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด ได้แก่ โซนท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ในชุมชน OTOP นวัตวิถี เป็นการจัดแสดงความสำเร็จในชุมชน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP ศิลปิน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปินโอทอปที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่จัดแสดงผ้าประเภทต่าง ๆ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย และการจัดแสดงนิทรรศการเส้นไหมและจำหน่ายเส้นไหม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมจากดาราศิลปินมากมาย โดยตลอด 2 วันที่ผ่านมามียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 102,145,000 บาท ผู้เข้าชมงาน 34,208 คน