ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 30 พฤษภาคม 2565

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP MIDYEAR 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันนี้ (30 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ดร.รัชดา ธนาดิเรก นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP มรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมของคนไทย อาทิ กระเป๋าลงยาสีนพเก้า จากจังหวัดนนทบุรี แจกัญน้ำเต้าเพ็ญลายดอกรวงผึ้ง จากจังหวัดเชียงใหม่ ชุดผอบบรรจุพระธาตุถมเงิน จังหวัดนนทบุรี เรือจำลองไม้สักทอง จังหวัดชลบุรี ผ้าไหมลายไทลื้อโบราณ จังหวัดน่าน ผ้าไหมลายทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่ยกดอก จังหวัดสุรินทร์ ผ้าทอลายน้ำไหล จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ในระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นำเยี่ยมชม

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการทุกคนที่ได้ช่วยกันดูแลช่างทอผ้า ผู้ประกอบการผ้า ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ หัตถกรรม ให้มีมาตรฐาน ดูแลรักษาง่ายขึ้น มีลวดลายสวยงาม มีรูปแบบที่ทันสมัย สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทุกวาระ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมมาโดยตลอด และได้เน้นย้ำ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายเชิงรุกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยประสานสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคชาวต่างชาติสามารถเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ของคนไทยอันจะทำให้เกิดเม็ดเงินจากต่างประเทศมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายและเน้นย้ำให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ ให้กับชุมชน รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง


นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ ได้รวบรวมสินค้า OTOP มากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้า OTOP 3-5 ดาว OTOP ศิลปิน OTOP OTOP Trader OTOP ชวนชิม First Lady โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค โดยการจัดงานดำเนินการภายใต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และยังสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : กรมการพัฒนาชุมชน หรือ OTOP TODAY ได้อีกด้วย


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มาร่วม ช้อป ชิม ชม ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางการผลิต สร้างช่องทางการตลาด และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป