ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย "การประปาส่วนภูมิภาค" เน้นย้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำประปา ให้สะอาดดื่มได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานน้ำประปาให้ทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทย

วันนี้ (15 พ.ย. 66) เวลา 10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่การประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาคเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาวะของประชาชน เพราะ "น้ำประปา" เป็นสิ่งที่ถ้ามีอยู่เป็นปกติดีก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหา เพราะทุกอย่างจะราบรื่นจนเกิดความเคยชิน แต่ถ้าขาดไปหรือเกิดความผิดปกติจะเดือดร้อนมากเช่นเดียวกับอากาศ ที่จำเป็นและสำคัญกับพี่น้องประชาชน ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นงานที่เป็นไปเพื่อการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข ดั่งเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

"นับเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่ตนได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงมหาดไทย ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยการ "พัฒนาคุณภาพน้ำประปา ให้สะอาดดื่มได้" ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหน้าที่ที่ผู้ว่าการฯ และผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งทุกท่านได้ทำอยู่แล้ว ดังนั้น คุณภาพน้ำประปาสำหรับประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประปาส่วนภูมิภาค จึงเป็นภารกิจสำคัญของเราในการที่ช่วยทำให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาจาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาครัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ "เอลนีโญ" ทั้งการเฝ้าระวังระบบผลิตจ่ายน้ำให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดฟรี ตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง โดยต้องทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคเราสูญเสียน้ำมากกว่า 3 พันล้านลูกบาศก์เซนติเมตร นับเป็นความความสูญเสียทรัพยากรน้ำที่เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที จึงขอให้การประปาเร่งปรับปรุงและพัฒนาในส่วนนี้ควบคู่กับการดำเนินการขยายท่อส่งน้ำประปาให้ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้มีการใช้น้ำอย่างเพียงพอ โดยพัฒนาการจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึง เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ อันจะส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ ขอย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการแบบ One Stop Service โดยยกระดับแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชน ทั้งเพื่อความสะดวกสบายและความโปร่งใสในการทำงาน สอดคล้องกับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น

"ขอให้พวกเราทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับพัฒนาการของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการทำงาน มีความคล่องตัว รับมือกับวิกฤติ และตอบสนองกับโอกาส ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตนและผู้บริหารทุกคนในกระทรวงมหาดไทย ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจการประปาส่วนภูมิภาคและการพัฒนาคุณภาพน้ำอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับความสำคัญของชีวิตพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป้าหมายเดียวของเราคือการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ซึ่งเพียงแค่นั้นยังไม่พอ แต่ต้องทำให้ประชาชนทุกคนมีกินมีใช้ ยืนได้ด้วยตนเอง มีความอุดมสมบูรณ์พูลสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,035/2566
วันที่ 15 พ.ย. 2566