ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566

มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ "สร้างโอกาส สร้างรายได้" ที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 ต.ค. 66) เวลา 11.30 น. ที่กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นส่วนราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทำให้คนไทย “อยู่ดี มีสุข และมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข” โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งหน้าที่หลักของกรมการพัฒนาชุมชน คือ การทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือ ได้ใช้ภูมิปัญญาไทยมาช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ช่วยทำให้รายได้หมุนเวียนกลับสู่ประเทศไทย เพราะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนนั้น มาจากวัตถุดิบในประเทศ ประกอบรวมกับภูมิปัญญาของคนไทย นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้พึ่งพาตนเองได้ เริ่มตั้งแต่การสร้างค่านิยมให้คนไทยมาร่วมกันใช้สินค้าไทย ดังนั้น จึงเป็นงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมและผลักดันสร้างความต้องการซื้อสินค้าไทย (Demand) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

"งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ที่จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยในปีนี้ สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาล เพราะเราให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าชุมชน หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า OTOP ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดี กินดี และทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถดูแลครอบครัวของตนได้อย่างมีความสุข และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น สิ่งสำคัญต่อไปคือการทำให้คนที่ซื้อสินค้า OTOP จะเป็น "Soft power" ในการนำมาซึ่งประโยชน์ใช้สอย ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อสินค้าเหล่านั้นมาเพราะความสงสาร" นายอนุทิน ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอฝากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอีกแรงสำคัญให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนในอิสราเอล ลงไปดูแลถามไถ่ครอบครัว อย่างน้อยได้ลดความวิตกกังวล บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวของผู้ได้รับความเดือดร้อน ทำหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ในทุกมิติ ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบริบทการทำงานของเราจะเปลี่ยนไป เพราะเราทำงานเพื่อสนองตอบพี่น้องประชาชน ดังนั้น ข้าราชการทุกคนต้องรวดเร็วว่องไว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับตัวอยู่เสมอตลอดเวลา

"ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ยึดหลักการทำงาน “ทันโลก” “ทันสมัย” และ “ทันท่วงที” ในการขับเคลื่อน 10 นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้ประสบความสำเร็จ และขอให้พี่น้องประชาชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันรับฟังนโยบายในวันนี้ ได้มีความมั่นใจว่า กระทรวงมหาดไทยจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ให้พี่น้องคนไทยมีความสุข และที่สำคัญตนจะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรมที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้ท่านตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ท้ายสุดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืน" นายอนุทิน ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 910/2566
วันที่ 11 ต.ค. 2566