คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย (newskm.moi.go.th)

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะร่วมสืบสานมรดกความงาม วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น “ปกาเกอะญอ” อำเภอกัลยาณิวัฒนา ชื่นชมเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน หมู่บ้านแห่งความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน

27 พ.ค. 66 เวลา 13:43 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายมอบห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานในทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

27 พ.ค. 66 เวลา 13:08 อ่านเพิ่มเติม

ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

27 พ.ค. 66 เวลา 03:49 อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ อยุธยา บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” และ “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

26 พ.ค. 66 เวลา 10:13 อ่านเพิ่มเติม

พ่อเมืองตราด เชิญชวนทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ร่วมส่งผลงานเข้ารับการประเมิน “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้จังหวัดตราดโดยพร้อมเพรียงกัน

26 พ.ค. 66 เวลา 10:11 อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ เมืองสกล เปิดโครงการ “1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต” บูรณาการทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

26 พ.ค. 66 เวลา 10:09 อ่านเพิ่มเติม

บึงกาฬรวมพลัง “บวร” KICK OFF จัดกิจกรรม “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ พร้อมเชิญชวนมาร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นทุกครัวเรือน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

26 พ.ค. 66 เวลา 07:44 อ่านเพิ่มเติม

แม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและครอบครัวสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็น “ผู้นำต้องทำก่อน” ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

26 พ.ค. 66 เวลา 07:41 อ่านเพิ่มเติม

ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

25 พ.ค. 66 เวลา 15:38 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดมหาดไทย มอบนโยบายปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด ( P-CAST )” เน้นย้ำ ร่วมรักษ์ศักดิ์ศรีคนมหาดไทย เพราะหัวใจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขคือประชาชน

25 พ.ค. 66 เวลา 15:36 อ่านเพิ่มเติม

คลังข่าวมหาดไทย. RSS Feed ข่าวมหาดไทย, จาก. https://newskm.moi.go.th/