คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย (newskm.moi.go.th)

ประชาชนทุกจังหวัด ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

1 ก.พ. 66 เวลา 14:30 อ่านเพิ่มเติม

ปลัด มท. หารือร่วม 10 หน่วยงานบูรณาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประชาชน มุ่งต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูล “ศูนย์ดำรงธรรม” เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทุกมิติการให้บริการอย่างยั่งยืน

1 ก.พ. 66 เวลา 14:14 อ่านเพิ่มเติม

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

31 ม.ค. 66 เวลา 13:53 อ่านเพิ่มเติม

ปลัด มท. ประชุมขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในระดับพื้นที่ เน้นย้ำ ต้องส่งเสริมบทบาทนายอำเภอ และ “ทีมอำเภอ” ขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พัฒนาทุกพื้นที่เป็น “หมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

31 ม.ค. 66 เวลา 13:51 อ่านเพิ่มเติม

อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ คัดเลือก “ตำบลตาเมียง” มุ่งสู่ “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งขยายผลขับเคลื่อนทุกตำบลให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

31 ม.ค. 66 เวลา 09:40 อ่านเพิ่มเติม

พสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

25 ม.ค. 66 เวลา 16:02 อ่านเพิ่มเติม

ปลัด มท. ปลุกเร้าชาวราชสีห์เมืองสองแคว มุ่งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ย้ำ ต้องวางตัวเเบบรวงข้าวสุกที่โน้มเข้าหาประชาชน

25 ม.ค. 66 เวลา 16:01 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดมหาดไทย นำคณะผู้บริหารร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ 99 รูปที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดพิษณุโลก

25 ม.ค. 66 เวลา 15:54 อ่านเพิ่มเติม

ปลัด มท. นำคณะผู้บริหารตรวจความพร้อมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก ย้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต้องมีความยั่งยืน เกิดประโยชน์หลายมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่

25 ม.ค. 66 เวลา 09:34 อ่านเพิ่มเติม

ชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

25 ม.ค. 66 เวลา 03:09 อ่านเพิ่มเติม

คลังข่าวมหาดไทย. RSS Feed ข่าวมหาดไทย, จาก. https://newskm.moi.go.th/