คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย (newskm.moi.go.th)

ปลัด มท. เป็นประธานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ย้ำ “คน พช. ต้องมี Passion และประเมินการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน”

1 ต.ค. 65 เวลา 13:56 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการในสังกัดวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

1 ต.ค. 65 เวลา 13:49 อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมบูธ กระทรวงมหาดไทย ในงาน SX 2022 พร้อมเน้นย้ำจับมือกระทรวงมหาดไทย และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้

1 ต.ค. 65 เวลา 13:45 อ่านเพิ่มเติม

ปลัด มท. แจ้งทุกจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องรอประกาศฯ ย้ำท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที

30 ก.ย. 65 เวลา 10:12 อ่านเพิ่มเติม

มหาดไทยปันสุข คึกคัก อิ่มบุญ อิ่มกาย อิ่มใจ เชิญชมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากภาคีเครือข่ายของ มท. ทั่วประเทศ

29 ก.ย. 65 เวลา 10:26 อ่านเพิ่มเติม

มท.1 มอบเข็มเชิดชูเกียรติพลเมืองดี น้องบาส บอส เอ๋ ที่เสียสละอุทิศตนช่วยผู้อื่น จากเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่ว จ.อุดรธานี

29 ก.ย. 65 เวลา 10:25 อ่านเพิ่มเติม

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และแตกฉาน

28 ก.ย. 65 เวลา 15:23 อ่านเพิ่มเติม

พลเอก อนุพงษ์ นำคณะผู้บริหาร มท. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบ VCS ทั่วประเทศ กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลจากไต้ฝุ่น โนรู

28 ก.ย. 65 เวลา 15:18 อ่านเพิ่มเติม

มท.1 ปาฐกถาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่ายประชารัฐระดับประเทศ ย้ำ ในอนาคต ผวจ. ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

28 ก.ย. 65 เวลา 02:24 อ่านเพิ่มเติม

มท.1 ชงมาตรการเร่งด่วนเข้า ครม. ลดค่า ft เดือน กันยายน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

27 ก.ย. 65 เวลา 06:06 อ่านเพิ่มเติม

คลังข่าวมหาดไทย. RSS Feed ข่าวมหาดไทย, จาก. https://newskm.moi.go.th/