คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย (newskm.moi.go.th)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต EU ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ที่พำนักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา

26 พ.ค. 65 เวลา 07:39 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำ คนมหาดไทยต้องทำงานเป็นทีม ด้วยหัวใจรุกรบ อุทิศตนเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน อย่างยั่งยืน

25 พ.ค. 65 เวลา 10:31 อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทยประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ Change for Good คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

24 พ.ค. 65 เวลา 16:20 อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย ประชุมเตรียมการ Kick off ขับเคลื่อน “76 อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง” เน้นย้ำ บูรณาการดึงศักยภาพทุกภาคีเครือข่ายเพื่อ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

23 พ.ค. 65 เวลา 15:13 อ่านเพิ่มเติม

มท.1 ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน เร่งแก้กฎหมายให้เข้มงวด สร้างวัฒนธรรมการใช้รถที่ดี

23 พ.ค. 65 เวลา 14:57 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมงานหัตถศิลป์หัตถกรรมแบรนด์ Thorr’s พร้อมยกเป็น “ต้นแบบ” ผู้ประกอบการที่ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดสากล สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งเตรียมขยายผลในทุกพื้นที่ต่อไป

23 พ.ค. 65 เวลา 08:29 อ่านเพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นย้ำ เร่ง Re X-ray ข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นแก้ปัญหาความยากจนด้วยความทุ่มเท เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จตามเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืน

21 พ.ค. 65 เวลา 10:54 อ่านเพิ่มเติม

นิพนธ์ ลุยแจกโฉนดฯ ให้ชาวพัทลุง เร่งให้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน เดินหน้าสร้างหลักประกันฯ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ฯ ยัน รัฐบาลทำต่อ นโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกร สร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้น

20 พ.ค. 65 เวลา 16:18 อ่านเพิ่มเติม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งผลักดันโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่

20 พ.ค. 65 เวลา 16:15 อ่านเพิ่มเติม

มท.1 ย้ำคนจนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนา รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

20 พ.ค. 65 เวลา 16:10 อ่านเพิ่มเติม

คลังข่าวมหาดไทย. RSS Feed ข่าวมหาดไทย, จาก. https://newskm.moi.go.th/