ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2566

มท.1 เผยสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปในทางดีขึ้น ย้ำ ขณะนี้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

วันนี้ (1 ต.ค. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีการเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 28 จังหวัดในขณะนี้ ซึ่งตนและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด ทำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ลงพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์และมีการรายงานสถานการณ์โดยตลอด และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในการบริหารจัดการเหตุภัยพิบัติด้วยการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับพี่น้องประชาชน เราให้การสนับสนุนการให้อำนาจกับคนในพื้นที่ คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลพินิจช่วยเหลือประชาชน และในแต่ละจังหวัดก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน

ตอนนี้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย และเมื่อวานก็ได้รับรายงานจากผู้ว่าฯ หลายจังหวัด ว่าได้ออกไปดูการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ทางขาด เส้นทางสัญจรเกิดความผิดปกติต่าง ๆ ก็ใช้กลไกจังหวัดแก้ไข หากส่วนไหนหรือเรื่องใดอยู่เหนือความสามารถ เกินอำนาจท่านผู้ว่าฯ หรือทรัพยากรไม่เพียงพอ ก็จะประสานกับจังหวัดใกล้เคียงหรือส่วนกลาง ทั้งเรื่องอุปกรณ์ เครื่องจักรกล บุคลากร ซึ่งตอนนี้สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น” นายอนุทินฯ กล่าว

เราให้คนทำงานในพื้นที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ผู้ว่าฯ มีฮอตไลน์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เราใช้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการสื่อสารหรือไลฟ์สด Conference ประสานราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพ” นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย