ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 954/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ

คำสั่ง มท ที่ 954 ลว 30 มี.ค. 66.pdf