ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พวงมาลาหลวง และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ม.ว.ม., ป.ช., ร.จ.พ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ โกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา พร้อมพวงมาลาหลวง วางที่หน้าหีบศพ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาส่วนพระองค์

 

โดยในการประกอบพิธี ฯ มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่ 39 ลำดับที่ 40 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ฯ เป็นจำนวนมาก

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ม.ว.ม., ป.ช., ร.จ.พ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รวม 7 คืน และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2508 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรนายประสาน โอสถธนากร และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน นิติศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิมาตรศาสตร์และการสำรวจ (Geodetic Science and Surveying) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจ ทรงคุณวุฒิ) และโอนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดสุดท้าย ก่อนถึงแก่อนิจกรรม

ชื่อนามเรียกขานว่า “ผู้ว่าฯ หมูป่า” เป็นคำเรียกขานของสื่อมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งต่างรำลึกนึกถึงเหตุการณ์ “ปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง เมื่อปี 2561” ซึ่งในขณะนั้น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นแม่ทัพใหญ่ ผู้นำทัพช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมี” และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากภารกิจการช่วยเหลือยังไม่แล้วเสร็จ และเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำรวมทั้งสิ้น 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561″

ทีมแอดมินเพจกระทรวงมหาดไทย PR ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ “ครอบครัวโอสถธนากร” ในการจากไปของ “ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” หรือ “ท่านผู้ว่า ฯ หมูป่า” ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และคนทั่วโลก ผู้ละสังขารอันไม่เที่ยงแท้แน่นอน และยังคงอนุสรณ์ไว้ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถในฐานะ “ข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ผู้เป็น “นักปกครอง” เป็นข้าราชการรุ่นพี่ของคนมหาดไทยทุกคน ที่เราทุกคนจะได้สานต่อสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ให้เกิดความผาสุก ด้วยการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยตลอดไป