ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า วันที่ 3 สิงหาคม 2565

มท.1 ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐอิสราเอล มุ่งให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภัคดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ซึ่งในปี 2567 จะเป็นการฉลองการครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา โดยในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ 1) การสถาปนาความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 2) การบริหารจัดการน้ำ โดยรัฐอิสราเอลพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ 3) โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ
นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเข้าพบ และหารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดการประชุมผู้นำเทศบาลโลก (Muni World 2022) ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ในช่วงปลายปี 2565 โดยเชิญผู้นำรัฐบาลและนายกเทศมนตรีทั่วโลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สถาปนิก และนักผังเมืองจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมหารือด้วย รวมถึงการจัดการประชุมผู้นำด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (International Conference on Homeland Security) โดยจะเชิญผู้นำด้านกลาโหมและการทหารจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม ซึ่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือกับรัฐอิสราเอล โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทั้งสองประเทศที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกัน และขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกัน และความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์โควิด-19