ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2567

มท.1 อวยพรพี่น้องมุสลิม เนื่องในโอกาสถือศีลอด ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (พ.ศ. 2567)

วันนี้ (11 มี.ค. 67) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2567 กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรีจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

นายอนุทินฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (พ.ศ. 2567) ตนขอส่งความปรารถนาดี และขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนอันประเสริฐและสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเพิ่มพูนความภักดีต่อพระผู้อภิบาลของท่านทั้งหลาย โดยยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน บริจาคทาน การละหมาดในยามค่ำคืน ตลอดจนการจัดเลี้ยงละศีลอด เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและคุณงามความดีถวายแด่องค์พระผู้อภิบาล อันเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านทั้งหลายมีความใกล้ชิดพระผู้อภิบาลของท่าน และได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันปรโลก

“ในนามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ และขอพรดุอาจากพระผู้อภิบาลของท่าน ได้โปรดอำนวยพรอันประเสริฐ ให้ท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน จงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความจำเริญรุ่งเรือง มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อการประกอบศาสนกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายอนุทินฯ กล่าว

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 371/2567

วันที่ 11 มี.ค. 2567