ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล.pdf