ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณของการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสครบ 45 ปีการสถาปนา กปภ. ชื่นชมเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นสร้างผลงานเชิงประจักษ์ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (28 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาคครบ 45 ปี โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหาร กปภ. และพนักงาน ร่วมในพิธี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่า “การประปาส่วนภูมิภาค” เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรและให้คุณค่ากับความพยายาม ในการสร้างผลงาน ซึ่ง "หน่วยงานและบุคลากร" ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งนั้น ถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการดูแลประชาชน และขับเคลื่อนองค์กร สังคมและประเทศชาติ ให้เดินหน้าต่ออย่างมั่นคง

"ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ที่ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและองค์กร เป็นความภาคภูมิใจของ กปภ. วันนี้ทุกท่านถือเป็น “คนต้นแบบ” ที่จะต้องรักษาคุณงามความดี ความวิริยะอุตสาหะ  เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของสังคมสืบไป ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ก็จะต้องตระหนักถึงคุณค่า และพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เกิดแรงบันดาลใจ ทักษะ และมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเช่นกัน และขอให้บุคลากร กปภ. ทุกคน มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป" นายอนุทิน กล่าว

#กระทรวงมหาดไทย #การประปาส่วนภูมิภาค #กปภ #pwa #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #changeforgood #SDGs

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 297/2567
วันที่ 28 ก.พ. 2567