ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 22 มกราคม 2567

มท.1 นำคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนกรณีไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพ และนั่งพูดคุยแจกจ่ายขนมให้กับเด็กนักเรียน เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ ระนอง ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า
.
วันนี้ (22 ม.ค. 67) เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนกรณีไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ โดยมี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมลงพื้นที่
.
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากการได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองถึงกรณีการเดินทางไปเรียนหนังสือของนักเรียนชาวมอร์แกน ด้วยการเดินลุยน้ำข้ามคลองและเดินเท้าเพื่อไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ส่งผลให้เด็กประสบกับความยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตราย
.
"ในวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาพร้อมด้วยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพยามทุกคน และได้นั่งพื้นพูดคุยให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนด้วยความรักความห่วงใย โดยสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำข้ามคลองชั่วคราวไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม และได้ขออนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง โดยหากแล้วเสร็จจะทำให้นักเรียนสามารถข้ามได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองได้จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้กับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน จำนวน 39 คน เป็นประจำทุกปีการศึกษา"  
.
สำหรับแนวทางการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ มาตรการเบื้องต้นจะดำเนินการเร่งขยายขนาดของโป๊ะชั่วคราวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน พร้อมจัดเตรียมเรือยางไว้ให้บริการอีกทางหนึ่ง และสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้ชั่วคราว สำหรับมาตรการในระยะยาวต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการจัดสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหมั่นลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า
.
ทีมข่าวเฉพาะกิจ
#ระนอง
#มท1
#อนุทินชาญวีรกูล
#prmahadthai
ขอบคุณภาพข่าว กรมการปกครอง fanpage

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 100/2567
วันที่ 22 ม.ค. 2567