ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 เมษายน 2566

มท. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น พร้อมยกย่องประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีที่อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ในวาระ 131 ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับคัดเลือก และเป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นกรณีพิเศษ โดยมี พลเมืองดี ทายาท ญาติของพลเมืองดี เป็นผู้รับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 3) นายชาญชัย ดารารัตติกาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) นางนวรัตน์ ไชโยทวีรัชต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 5) นายเล็ก สกุลจีน พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินสด และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. 2546 จำนวน 10 ราย และปี พ.ศ. 2566 เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย แบ่งเป็น 1. กรณีพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) พันจ่าเอก คุณากร จริยศ จังหวัดระยอง แพทย์ประจำเรือหลวงสุโขทัย ได้ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ช่วยเหลือพลทหาร 2 นายขึ้นเรือหลวงกระบุรี ซึ่งเป็นเรือกู้ชีพจนปลอดภัยทั้ง 3 คนเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยความห่วงใยทั้งที่เป็นผู้ประสบภัยด้วยเช่นกัน จึงกลับลงทะเลเพื่อไปช่วยทหารรายอื่นที่ลอยในทะเลเพิ่มเติม กระทั่งตนเสียชีวิต 2) นายประสิทธิ์ มณฑา จังหวัดเลย ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมกับชาวบ้านทำการซ่อมแซมระบบน้ำประปา ด้วยการดึงปั้มซับเมอร์สขึ้นมาซ่อมแซม โดยเป็นผู้ไปปลดสายไฟ แต่ประสบเหตุถูกไฟดูด แล้วพลัดตกลงมาศีรษะกระแทกพื้น เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเสียชีวิต 3) นายสาคร บุตรเพชร จังหวัดสุรินทร์ ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พบเหตุคนกระโดดน้ำลำห้วยทับทัน จึงกระโดดลงไปช่วยในทันที แต่กระแสน้ำเชี่ยวแรง จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต 4) นายไสว อาจหาญ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และเข้าระงับเหตุที่เกิดจากผู้ติดยาเสพติดมีอาการคลุ้มคลั่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงภัยอันตราย จึงถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดฟันที่ศีรษะ จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

2. กรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายน้อย สมานเขตกิจ จังหวัดนครสวรรค์ ได้อาสาตัดหญ้าบริเวณวัดกกกอก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในพงหญ้าที่รกทึบทำร้ายประชาชนที่มาทำบุญ ขณะปฏิบัติงานได้รับอุบัติเหตุจากการตัดหญ้า เศษก้อนหินกระเด็นใส่ลูกตาข้างซ้าย ทำให้มีอาการเลือดออกที่ดวงตา ปัจจุบันดวงตาข้างซ้ายบอด ไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติ 2) นายมะยูโซะ ดีสะเอะ จังหวัดยะลา ได้อาสาตัดหญ้าริมทางหลวง และมีเศษเหล็กกระเด็นเข้าลูกตาซ้าย จึงถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปัจจุบันไม่สามารถมองเห็นได้ปกติ และต้องไปพบแพทย์เป็นประจำ

3. กรณีที่ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นางเปรมใจ จันทร จังหวัดตรัง ได้ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุล้มหมดสติ ศีรษะกระแทกพื้น หยุดหายใจ ขณะออกกำลังกายในสวนสาธารณะ และหัวใจหยุดเต้น ซึ่งตนได้ไปออกกำลังกายเช่นกัน พบเห็นเหตุการณ์จึงได้เข้าช่วยปฐมพยาบาล จนหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 2) สิบเอก ณรงค์ศักดิ์ จำนงรัตน์ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขาดทั้งสองข้างจากการเหยียบกับระเบิดในร่องทางเดินของสวนยางพารา บริเวณพื้นที่โคกโก ตำบลโต๊ะเค็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดี 3) นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ จังหวัดลพบุรี ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ฟื้นคืนชีพโดยใช้หลักการ CPR ให้มีสติขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจภูธรวงค่อม และประสานรถกู้ชีพ ส่งต่อโรงพยาบาลชัยบาดาล 4) นายมนตรี ธนสิทธิ์สุนทร จังหวัดลำปาง โดยได้ช่วยเหลือฝ่ายปกครองและตำรวจ ขับรถยนต์ส่วนตัวไล่ตามรถต้องสงสัย โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง จนสามารถสกัดจับกุมรถต้องสงสัยได้ที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 5) นายพีรพงษ์ ชุมพลวดี จังหวัดปทุมธานี ได้ขับรถไปรับอาหารในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง บริเวณริมถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นถนนที่มีรถยนต์วิ่งเร็วและขับผ่านเป็นจำนวนมาก และได้สังเกตเห็นเด็กเล็กวิ่งข้ามถนนกะทันหันโดยลำพัง จึงตัดสินใจทิ้งรถจักรยานยนต์พร้อมกล่องใส่อาหารลงบนพื้น และรีบวิ่งเข้าช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง จนทั้งคู่รอดจากอุบัติเหตุได้อย่างหวุดหวิด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาท ความว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้มีจริยธรรมดีเด่นทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงพลเมืองดีทุกท่านที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือครอบครัว และขอให้ทุกท่านจงรักษาคุณงามความดี “ซึ่งยากกว่าการกระทำความดี” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นสังคมที่มีแต่ความผาสุก อันจะยังประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน