ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 16 กันยายน 2565

มท.1 แจ้งทุกจังหวัดร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” KICK OFF 21 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

วันนี้ ( 16 ก.ย. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ที่กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือน เป็นเป้าหมายในการรณรงค์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” โดยจะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กำหนดการเปิดตัวกิจกรรม (Kick Off การรณรงค์) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ และลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอความร่วมมือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ซึ่งจะดำเนินการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกัน