ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเชียงใหม่ศิลาดล สินค้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล

บ่ายวันที่ 24 พ.ย. 65 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบปะศิลปินชุมชน ณ ร้านเชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายวรญาณ บุญณราช และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ และบุคลากรของเชียงใหม่ศิลาดล ร่วมให้การต้อนรับ

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และอาคารจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลาดล ประเภทองใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ที่มีจุดเด่น คือ เป็นสินค้ามีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่เน้นการทำมือ ทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าเครือข่าย OTOP ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

สำหรับร้านเชียงใหม่ศิลาดล เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นการวาดลวดลายสีสัน ที่บ่งบอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่คัดสรรเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อันตราย และเป็นสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GI ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความโด่งดังและเป็นที่รู้จักในระดับสากล