ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประเทศไทยส่งทีมกู้ภัย USAR THAILAND 42 นาย บินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี

วันนี้ (9 ก.พ. 66 ) เวลา 21:00 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ชื่อภารกิจ “Thailand for Turkiye” ซึ่งทีม USAR Thailand มีกำหนดออกเดินทางไปยังสาธารณรัฐตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบิน TK69 เวลา 23:30 น.

ทั้งนี้ ทีม USAR Thailand เป็นการประกอบกำลังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยจาก Thailand rescue Dog (THAI RDA) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลราชวิถี โดยเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ