ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 14 ธันวาคม 2564

นายกฯ เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน “OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด 18 – 26 ธ.ค. 64 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (14 ธ.ค. 64) เวลา 08.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนเริ่มการประชุม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน “OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระเช้าของขวัญ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ถูกใจของคนทั่วไป และชื่นชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมีความหลากหลาย เพื่อเป็นของขวัญของฝากต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ ได้ผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง พร้อมให้คำแนะนำในการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการกระจายรายได้ให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันให้สังคมไทยเกิดกระแสการใช้ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ด้วยการมีมติคณะรัฐมนตรีให้คนไทยช่วยกันสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งเป็นการถวายพระกำลังใจแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแนวพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ทำให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย สู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงาน “OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนพี่น้องประชาชนแฟนพันธุ์แท้ OTOP ทุกท่าน ร่วมช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย สร้างเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 ร่วมอุดหนุนกระเช้าสินค้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการชุมชนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด – 19 ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ