ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 21 กุมภาพันธ์ 2565

มท.1 เผยผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ KICK OFF รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้าม “ทางม้าลาย” วันแรก สร้างความตระหนักและตื่นตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้ยาแรงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน

วันนี้ (21 ก.พ. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สถานศึกษา รวมถึงพี่น้องประชาชน Kick off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ. 65 นี้ และจัดอย่างต่อเนื่องในวันที่ 21 ของทุกเดือน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้มีกิจกรรมรณรงค์ที่แตกต่างหลากหลาย เช่น รณรงค์ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล การปรับปรุงบริเวณทางข้ามทางม้าลายให้มีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน การตีเส้นชะลอความเร็ว รวมทั้งการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เป็นต้น

 “วันนี้เป็นวันแรกของการ Kick off รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ซึ่งหลายจังหวัดสามารถบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสร้างกระแส สร้างความตื่นตัวของคนที่ใช้รถใช้ถนนได้ดี  และได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดรณรงค์อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส เราต้องไม่ซ้ำรอยความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดการเสียชีวิต พิการ หรือทุพลภาพ ดังนั้น ผู้ขับขี่รถ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถสาธารณะ ต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มื่อถึงทางแยกหรือทางข้ามทางม้าลาย “ต้องชะลอรถและหยุดรถให้คนข้าม” รวมถึงต้องกำชับเจ้าหน้าที่ใช้ยาแรงในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรให้ได้รับโทษสูงสุด และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่น่าอยู่ สร้างวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อบ้านเมืองไทยของเราเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ