ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการประเมินผลงานของข้าราชการในสังกัดที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศา สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ราย

เอกสารประกอบ

เอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ นางสาวปิยภรณ์ ชอบทำกิจ.pdf

เอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ นางสาวพิมพิมล สายอ๋อง.pdf