ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น.  ณ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และ พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน และมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับ โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ข้างเคียง นายอำเภอ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดข้างเคียงร่วมพิธีดังกล่าวกว่า 10,000 คน

ภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน ไฮไลท์สำคัญ เป็นการรำถวายพระบรมธาตุนาดูน มีนางรำในตำบลต่าง ๆ ในอำเภอนาดูน รวมกว่า 5,000 คน มาร่วมรำในชื่อชุดการแสดง ”จำปาศรีนาฏการ“ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน นอกจากนี้ยังประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

โดยงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของชาวมหาสารคามและชาวพุทธทั่วประเทศ ในช่วงสัปดาห์มาฆบูชา เพื่อส่งเสริมความศรัทธาในพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

#กระทรวงมหาดไทย
#กรมการปกครอง
#งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน2567