ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ ชำนาญการพิเศษ สร.มท. ปี 2565.pdf

(ผนวก ง) แบบประเมินคุณลักษณะ.pdf

(ผนวก ค) เค้าโครงผลงาน.pdf

(ผนวก ข) แบบเกื้อกูล.pdf

(ผนวก ก)ใบสมัคร.pdf