ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2566

มท.1 มอบนโยบาย "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" ให้กับผู้ว่าฯ นายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจ-ผู้กำกับทั่วประเทศ เน้นย้ำ ฝ่ายปกครองต้องบูรณาการร่วมกับตำรวจปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง รักษาความสงบเรียบร้อย คืนความเป็นธรรมให้สังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วันนี้ (8 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง พลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผํบริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จึงขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศที่ได้มาร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ทำให้เห็นว่า หากเราสามารถรวมพลังของทุกส่วน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เพื่อให้ภารกิจในการ "สะสางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" บรรลุผลสัมฤทธิ์ และตนมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบลดลงไปอย่างแน่นอน โดยวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่ทุกคนจะได้รับและสนองโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

"การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต้องเริ่มจากความเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับจากการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงวิธีการทวงถามหนี้ ติดตามหนี้ที่เป็นลักษณะของการละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งทุกท่านคงเห็นแล้วว่าตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนมา มีผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้ถูกข่มเหงและรังแก มีการพังร้าน ทำร้ายร่างกายในหลายจังหวัด หลายกรณี ซึ่งเจ้าหนี้คงคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม อย่างไรก็ตามนั่นคือการทำให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดย "Law Enforcer (ผู้บังคับใช้กฎหมาย)" ที่อยู่ในที่แห่งนี้ จึงขอเน้นย้ำทุกท่านว่า "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" เราไม่ได้มองว่าลูกหนี้คือพระเอก หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ร้าย แต่เรามองว่า "เจ้าหนี้ที่กดขี่ข่มเหง และลูกหนี้ที่เบี้ยวการชำระหนี้เป็นผู้ร้าย" จึงต้องมีการจัดระเบียบทั้งสองฝ่ายให้ถูกต้องเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น ทุกท่านจึงต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชน โดยเริ่มจากใช้ "น้ำเย็น" หรือ "ไม้อ่อน" ด้วยการทำให้เกิดความเข้าใจ หาเหตุผลในการทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการประนีประนอมร่วมกันให้ได้ หากสามารถตกลงกันได้ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งทุกท่านมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่พวกเราทุกคนบูรณาการความสามารถร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและบ้านเมือง ตนมั่นใจว่าการทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดพลังและความร่วมมืออย่างดีในการทำให้สังคมและประเทศของเราได้มีการพัฒนา เกิดความสงบสุข เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งของสังคมลง ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงการคลังพร้อมที่จะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกวิถีทางตามกฎหมาย ตลอดจนถึงให้การรับรองถึงความปลอดภัยของหนี้ ซึ่งประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนถือว่าเป็นบุคคลที่มีเครดิตและมีสิทธิในการจะชำระหนี้ผ่านสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ ซึ่งทุกคนทราบดีว่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

"เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้จากภารกิจนี้คือ การลดการข่มเหง การรังแกพี่น้องประชาชน สอดคล้องกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจ ได้มุ่งมั่นตั้งใจและมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติงาน หากพวกเราร่วมมือกันในการปฏิบัติจะเป็นคุณูปการมหาศาลต่อบ้านเมือง ขอให้ทุกท่านได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตนขอให้คำยืนยันว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ที่มีในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งมาดปรารถนาสูงสุดนั่นคือ "ความสงบสุขของพี่น้องประชาชน แก้ไขความขัดแย้งจากปัญหาหนี้นอกระบบ ช่วยกันทำให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีความเข้มแข็งและมั่นคง" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,124/2566
วันที่ 8 ธ.ค. 2566