ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 16 เมษายน 2565

มท.1 กำชับดูแล ปชช. ทยอยเดินทางกลับจากสงกรานต์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอันตรายจากฟ้าผ่า ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2565

วันนี้ (16 เม.ย. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวร่วมกับครอบครัวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ 2565 และได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเข้มงวด ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากสถิติการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา (11 – 15 เม.ย. 65) พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รองลงมา คือ ดื่มแล้วขับ และการตัดหน้ากระชั้นชิด ตามลำดับ โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเน้นย้ำไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังในการเดินทางกลับอย่างเข้มข้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เร่งสร้างการรับรู้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ขับขี่ได้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอันตรายจากฟ้าผ่า ระหว่างวันที่ 16 – 18 เม.ย. 65 โดยหากเกิดกรณีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางจราจรหรือถนนชำรุดเสียหาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เร่งแจ้งเตือน จัดทำเครื่องหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงเส้นทาง พร้อมเร่งซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ โดยเพื่อความปลอดภัย ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ขับขี่ได้ตรวจเช็คความพร้อมในการเดินทาง ทั้งความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับขี่ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ มีความพร้อมในการขับรถ และในส่วนของยานพาหนะ ทั้งระบบเบรก ระบบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง