ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2566

มท.1 ลงพื้นที่นครนายก ติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่าเขาแหลม จ.นครนายก เร่งระดมทรัพยากรสกัดไฟป่าอย่างเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้เขาแหลม พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายก โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรณีไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นที่เขาชะพลู บริเวณด้านฝั่งตะวันตกเขาแหลม ตำบลพรหมณี และตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เนื่องจากมีพายุลมแรงและฟ้าผ่า ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ทางจังหวัดนครนายกจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และได้รับการสนับสนุนอากาศยานปีกหนุน ปภ. รุ่น KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำทางไกล และอุปกรณ์ในการป้องกันระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของชุดควบคุมไฟป่าของสำนักงานจัดการป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่านครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กำลังระดมกำลังช่วยกันป้องกันเหตุดังกล่าว

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการเหตุการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเร่งประสานกับจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ รับทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟ และเตรียมพร้อมถึงผลกระทบที่อาจเกิดในขึ้นพื้นที่ เพราะสิ่งที่สำคัญคือการแบ่งพื้นที่ในการสกัดกั้นให้มีความชัดเจน ต้องใช้กำลังพล อส. ร่วมมือกับประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันไม่ไฟไหม้ป่าขยายวงกว้าง โดยใช้วิธีการสร้างความชุ่มชื้นบนผิวดินเพื่อตัดทางไฟและสกัดกั้นไฟ ไม่ให้มีไฟลามไปยังจุดอื่น รวมถึงจุดที่คนขึ้นไปไม่ถึง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน ทำให้ชุดดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จึงได้ขอสนับสนุนอากาศยานของ ปภ. ทอ. ทส. ในการสกัดกั้นไฟป่า โดยใช้สารเคมีในการดับไฟ หรือการใช้น้ำซึ่งต้องใช้ความแม่นยำลงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด และถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องขอสนับสนุนอากาศยานของ ทบ. มาร่วมด้วย ทั้งนี้ กรณีไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก หากพบสัตว์ป่าหนีไฟ แจ้งได้ที่เพจ “ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก” หรือสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง”พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติม