ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2566

มท.1 ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนนานาชาติ สาธิตสัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล “สัญลักษณ์ SOS Hand Signal” พร้อมขยายผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
.
วันนี้ (25 ต.ค. 66) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับผู้นำนักเรียน และคณะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้ปกครองนักเรียน นำโดยนายจุลภาส (ทอม) เครือโสภณ นักแสดงและศิลปิน อาทิ นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ฮาร์ท) นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ (ตุ๊ก) และนางชญาดา เศวตนันทน์ (โบว์) ในโอกาสนำเสนอการสาธิต "สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล" และเทคนิคการดูแลตนเอง การร้องขอความช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและรับชมการสาธิตในครั้งนี้ด้วย
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนทุกคนที่เป็นผู้นำของการแสดงออกซึ่งแนวทางการดูแลและช่วยเหลือตนเองในยามเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นสากลซึ่งถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่สำคัญ เพราะในทุกสังคมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือทุกประเทศทั่วโลก เราต้องมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่กรุณาสละเวลาพาน้อง ๆ มาสาธิตทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย รู้วิธีร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล

"ขอฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รูปแบบและวิธีการขอความช่วยเหลือสากลนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครองที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในทุกท้องที่ให้มีความปลอดภัย สังคมมีความผาสุก โดยเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ขยายผลอย่างแพร่หลายแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างมาก อาทิ เมื่อมีผู้พบเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ในขณะมีเด็กหรือเยาวชนอยู่บนรถยนต์มิจฉาชีพตามท้องถนน เราในฐานะพลเมืองดีก็สามารถส่งเลขทะเบียนหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ และในมิติการป้องกันจะส่งผลให้อาชญากรรมต่อเด็กและเยาวชนน้อยลง เพราะตัวอาชญากรรู้ว่าตัวเด็กและเยาวชนมีวิธีการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของตนเอง" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม
.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองจะนำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปขยายผลสร้างการรับรู้ทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย รู้วิธีร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล ซึ่งได้รับการสาธิตจากน้อง ๆ ผู้นำนักเรียนโรงเรียนนานาขาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้ ให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผ่านกลไกนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านในทุกพื้นที่

"การร่วมรับชมสาธิตการดูแลตนเองของน้อง ๆ ในวันนี้ ทำให้เกิดแนวคิดการส่งเสริมด้านการป้องกันตนเองจากผู้กระทำผิดในสังคม อันสอดคล้องกับนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงข้อสั่งการของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำชับให้กรมการปกครองดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในสังคมไทย พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข" นายอรรษิษฐ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม 
.
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 953/2566
วันที่ 25 ต.ค. 2566