ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2566

มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมการปกครอง เน้นย้ำ กรมการปกครองเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และความสุขของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (30 ต.ค. 66) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 2 อาคารสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายบรรจบ จันทรัตน์ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารกรมการปกครองส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมตรวจเยี่ยม โดยถ่ายทอดสดการประชุมไปยังที่ว่าการอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ มีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟัง

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ สักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ณ ศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาสและพระอาจารย์ ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วเดินเยี่ยมชมการสาธิตการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน แล้วเดินเยี่ยมชมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และนิทรรศการ ThaiD ณ สำนักบริการที่ 1 สำนักบริหารการทะเบียน จากนั้นเยี่ยมชมกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ของกรมการปกครอง และนิทรรศการการดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฐานข้อมูล ThaiQM ณ อาคารสำนักการสอบสวนและนิติกร ก่อนจะเดินทางไปยังห้องประชุมกรมการปกครองเพื่อมอบนโยบาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมมอบนโยบาย ซึ่งกรมการปกครองได้รับสนองนโยบายของตนได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การปราบปรามอาวุธปืน หรือการดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ จึงขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ และการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันที จนได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนในเรื่องการทำหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงผาสุก ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะกรมการปกครองมีกลไกในระดับพื้นที่ทุกส่วนในภูมิภาค ตั้งแต่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งกำลังเหล่านี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน และทราบปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงขอให้กรมการปกครองใช้ทุกกลไกดังกล่าวในการช่วยกันขับเคลื่อนตามนโยบายของตนและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุเป้าหมาย

"การประชุมมอบนโยบายในวันนี้ ประกอบด้วย แนวทางสำคัญ 3 ประการ ในการทำงานของกรมการปกครอง ประการที่ 1 กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ รวมถึงการอำนวยความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอให้ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อลดข้อจำกัดเดิม และเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดตั้งหรือเปิดสถานบริการและโรงแรม การพนัน การค้ามนุษย์ หรือการพกพาอาวุธปืน ซึ่งตนขอให้คำยืนยันว่า หากทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ในบริบทในอำนาจหน้าที่ด้วยเจตนารมณ์ที่ดี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ประชาชนปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกข่มเหง ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยท่านอย่างเต็มที่และจะรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำด้วยเจตนารมณ์ที่ดีต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นผลงานการจับกุมที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนรู้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมาย และผู้ดูแลกฎหมายคุ้มครองและให้ความเท่าเทียมเป็นธรรม นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี ซึ่งช่วยสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า ประการที่ 2 กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่มีภาคีเครือข่ายการทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงหมู่บ้านขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ สร้างโอกาส มีอาชีพ มีรายได้ เข้าถึงสวัสดิการ ปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยฝ่ายปกครองต้องทำงานในเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนสู่แผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ รวมถึงการศึกษาตัวอย่างของการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนด้วย พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน และประการที่ 3 การพัฒนาระบบบริการ กรมการปกครองในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย จะต้องพัฒนา "มาตรฐานงานบริการ" ให้ดียิ่งขึ้น เช่น งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน เป็นต้น ยกระดับสู่การให้บริการบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการเป็น "รัฐบาลดิจิทัล" แบบครบวงจรในอนาคต ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความ "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ให้เกิดความตื่นตัว มีความเป็นพลวัตร และมีพัฒนาการอยู่เสมอ

"ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรของกรมการปกครองทุกคน โดยเฉพาะทีมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในการทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และได้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ เพราะว่าการทำงานของเราเป็นงานบริการ เราอาจไม่ได้รับคำชมเมื่องานราบรื่น แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดจะถูกตำหนิเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น ขอให้ฝ่ายปกครองได้ทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ และทำหน้าที่อย่างไร้ความกังวล ขอให้ไม่ลดละความตั้งใจและกำลังใจ เพราะเป้าหมายของเรา คือ ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สิ่งที่เราทุกคนทำเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและสมควรแก่การยกย่อง ตนและผู้บริหารทุกคนของกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะสนับสนุนในการทำงานของท่านอย่างสุดความสามารถ เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ" นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 974/2566
วันที่ 30 ต.ค. 66