ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดแก้หนี้ พร้อมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (3 ก.พ. 67) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตลาดนัดแก้หนี้ พร้อมพบปะและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อำเภอปากช่อง ตามโครงการตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล

"จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ จำนวน 4,796 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 3,689 ราย มูลหนี้รวม 403,514,424 บาท สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 2,192 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 739 ราย โดยอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอแก้งสนามนาง สามารถนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ครบ 100% ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดสามารถดำเนินการนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ คิดเป็น 45.70% ของจำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไว้ โดยในส่วนพื้นที่อำเภอปากช่องมีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ แบ่งเป็นลูกหนี้ จำนวน 341 ราย เจ้าหนี้ จำนวน 202 ราย มูลหนี้รวม 42,755,690 บาท สามารถนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว จำนวน 74 ราย คิดเป็น 21.70%" นางสาวไตรศุลีฯ กล่าว

นางสาวไตรศุลีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง และระดับอำเภอมีการจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และธนาคารของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจร ทั้งการไกล่เกลี่ยหนี้ การดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย การจัดหาแหล่งทุน แหล่งงาน และแหล่งอาชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้อยู่ในที่เดียว (One Stop Service) โดยกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 169/2567
วันที่ 3 ก.พ. 2567