ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2566

มท.1 เปิดงาน OTOP City 2023 "ช้อปสนุก...ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย" เชิญชวนคนไทยรวมจับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย กว่า 2,000 ร้านค้าจากทั่วประเทศ เลือกซื้อของขวัญปีใหม่มอบให้ผู้ที่เคารพนับถือ กระตุ้นเศรษฐกิจ เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ หนุนเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ธ.ค. 66) เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP City 2023 "ช้อปสนุก...ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย" โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา คณะกรรมการอำนวยการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน รวมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2023 เป็นการจัดงาน OTOP ครั้งที่ 2 ของปีนี้ เพราะเมื่อต้นเดือนตุลาคม เราก็เพิ่งจบงาน OTOP Midyear ไป โดยมีรายได้หมุนเวียนกว่า 375 ล้านบาท ซึ่งสำหรับ OTOP City 2023 ตนได้มีโอกาสมาร่วมจับจ่ายใช้สอยเพราะเริ่มมีการขายของกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ แค่วันแรกก็มีรายได้ถึง 72 ล้านบาท ถือเป็นเรื่องน่าชื่นใจ และคาดว่าจบงานครั้งนี้ รายได้จะสูงกว่าคราวที่แล้วมากพอสมควรทีเดียว

"รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผล และสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทุกครั้งที่มีการจัดงานเช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาจมีความคิดที่จะร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคตด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในภาพรวมของรัฐบาล นอกจากนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย" นายอนุทินฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ งาน OTOP City จะทำให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสมาเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดจากภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก และหวังว่าจะเป็นการร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง เพื่อการเริ่มต้นปีที่ดีด้วยกันต่อไป โดยต้องขอขอบคุณคณะทูตานุทูตของทุกประเทศ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทุ่มเทสรรพกำลังในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้าทั่วกัน

"ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย เที่ยวงาน OTOP City 2023 "ช้อปสนุก...ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย" พบกับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ตามกระแส Thai Soft Power ช้อปสินค้าสุดล้ำค่า เป็นของขวัญของฝากที่ดีที่สุดจากฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ

"สำหรับการจัดงาน "OTOP City 2023 " ในครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้ธีมงาน "ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย" ด้วยชื่อเสียงแห่งภูมิปัญญาและความปราณีตในการสร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน สู่การพัฒนาและต่อยอดในการแสดงศักยภาพที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน รุ่นสู่รุ่น รวมทั้งกระแส Thai Soft Power ที่ช่วยส่งออกผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล รวมถึงมีการสร้างบรรยากาศภายในงานจากเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่แสดงความเป็นท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาค ผสมผสานกับสีสันส่งท้ายปีที่สร้างความคึกคัก เต็มไปด้วยความสนุกสนานของกิจกรรม และของรางวัลมากมาย" นายชัยวัฒน์ฯ กล่าว

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายตลาดและสร้างการรับรู้ให้กับงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาของคนไทยให้สามารถแพร่หลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,170/2566
วันที่ 18 ธ.ค. 2566