ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2566

อธิบดี ปภ. ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่ติดตามการรับมือไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (21 ธ.ค. 66) เวลา 9.00 น.  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหารหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ รวมถึงร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเฉพาะการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  
อาทิ การลดการใช้พลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเผาขยะ การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ มท.1 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งไว้ล่วงหน้า

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน 
☎️สายด่วน 1784
???? FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
???? Twitter @DDPMNews
???? Line @1784DDPM