ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ชื่นชมกรมที่ดิน พร้อมเน้นย้ำ เดินหน้านโยบาย One Stop Service มุ่งสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล ในการเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (9 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยมี นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารกรมที่ดิน ผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมที่ดินที่ได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้ว 7 จังหวัด 60 สำนักงาน และได้ขยายการให้บริการการจดทะเบียนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น และสาขาส่วนแยกทั้ง 15 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินทั้งจังหวัด 1,151,280 แปลง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปีละกว่า 332,928 ราย ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตขอนแก่น สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการทำนิติกรรมที่สำนักงานลงกว่า 50%”

“นี่คือรูปธรรมของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการทำงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการประชาชนให้ได้รับการบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมได้มอบนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งกับกรมที่ดิน คือ การให้บริการประชาชนแบบ one stop service ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะเพิ่มหลังจากนี้ คือ “การมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล” ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมกรมที่ดิน จังหวัดขอนแก่น และทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนการพัฒนาการบริการที่แม้เป็นงานที่จะต้องพิจารณาการแก้ไขกฎหมายมากมายหลายฉบับ แต่ทุกฝ่ายก็ทำด้วยความตั้งใจจนประสบความสำเร็จ และขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลทำให้เกิด “ธรรมาภิบาล”  ที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานอย่างโปร่งใส” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำแนวทางการทำงานที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวกระทรวงมหาดไทย คือ "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลตอบสนองความต้องการของประชาชน

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่ออีกว่า กรมที่ดินจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐ ให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล โดยการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีฐานข้อมูลที่ดินกลางของประเทศ 
อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้วทั้งสิ้นใน 7 จังหวัด กว่า 60 สำนักงาน โดยในวันนี้ กรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สาขา และส่วนแยก ทั้ง 15 สำนักงาน ซึ่งครอบคลุมโฉนดที่ดินในจังหวัดขอนแก่นมากกว่า 1,151,280 แปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ปีละกว่า 332,928 ราย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจดทะเบียนข้ามจังหวัดไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ เชียงใหม่ สงขลา และสิงห์บุรี ได้ โดยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีที่ดินใน 7 จังหวัด ก็สามารถมาใช้บริการจดทะเบียนจดทะเบียนต่างสำนักงานในพื้นที่ 7 จังหวัดนี้ได้ ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 50% ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

"สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์)” โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555" นายชยาวุธฯ กล่าวเพิ่มเติม

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,013/2566
วันที่ 9 พ.ย. 2566