ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 29 พฤศจิกายน 2564

มท.1 ตอบกระทู้ สว. เรื่องสายบนเสาไฟฟ้า เร่ง กสทช.บูรณาการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร นำรูปแบบการใช้สายร่วมกัน(SINGLE LAST MILE)มาใช้ เพื่อลดสภาพสายที่รกรุงรัง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนตอบกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ปัญหาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกระทู้ถามที่ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามในวันนี้ ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าสายที่พาดระโยงระยางรกรุงรังบนเสาไฟฟ้า มิใช่สายไฟฟ้า แต่เป็นสายสื่อสาร ได้แก่ สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต และสายเคเบิ้ลทีวีทั้งหลาย โดยสายไฟฟ้าจะถูกติดตั้งอยู่ด้านบนและบางพื้นที่ถูกนำลงร้อยสายไว้ใต้ดิน ซึ่งสายสื่อสารดังกล่าว อยู่ในการกำกับของสำนักงาน กสทช. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักที่ไม่เป็นระเบียบ ให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดจำนวนการพาดสาย อย่างเร่งด่วน และ ให้มีสายเข้าบ้านเรือนประชาชนเส้นเดียว (Single last mile) โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) หรือผู้ประกอบการเอกชน และให้ สำนักงาน กสทช. กำกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้กำหนดเวลาที่วางแผน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดสายสื่อสารตามลำดับความจำเป็นเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะนำรูปการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน (Single last mile) มาใช้ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ซึ่งรูปแบบแนวคิด Single Last Mile เป็นการกำหนดให้หน่วยงานผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของโครงข่ายสายปลายทางที่มีเพียงรายเดียว (Single Last Mile Provider) ซึ่งผู้ให้บริการทุกราย จะต้องไปเช่าใช้ เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใดต้องการใช้บริการกับผู้ประกอบการรายใด ๆ ผู้ให้บริการ Single Last Mile ก็จะมาเชื่อมสายสื่อสารจากผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ไปยังที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการของลูกค้า ซึ่งการนำรูปแบบแนวคิด Single last mile มาใช้ จะทำให้จานวนสายสื่อสารปลายทางมีจำนวนลดลง และจะทำให้ลดสภาพสายสื่อสารที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้าลงได้

การจัดระเบียบสายสื่อสารแบบ Single Last Mile (การใช้ทรัพยากรร่วมกัน) สามารถทำได้ทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบแขวนอากาศ และการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งการนำแนวคิดนี้มาใช้ หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบังคับมารองรับเพื่อใช้ในการดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พลเอก อนุพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย