ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 กันยายน 2566

มท.1 ให้การต้อนรับและร่วมหารือนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะ เน้นย้ำ มท. พร้อมขับเคลื่อนทุกนโยบายด้านการต่างประเทศที่รัฐบาลมอบหมาย ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ (29 ก.ย. 66) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา และคณะ ในการประชุมหารือแนวทางการยกระดับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รก.ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย พลเอก ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ภัทรินทร์ ลีลายุทธ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายสุรพล มณีพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ พันเอก อภิชา ศรีจิระภาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการพบปะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ในวันนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนที่ต้องดูแลความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกนโยบาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทางสมาคมฯ ตามที่ได้หารือร่วมกันทั้ง 5 ประเด็น คือ 1) การขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ 2) การขอให้มีผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ 3) การจัดให้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานดำเนินการ 4) การดำเนินโครงการบ้านพี่เมืองน้อง 5) การขอให้เร่งรัดให้มีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานในรายละเอียดต่อไป

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา กล่าวว่า สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้โอกาสเข้าพบปะและร่วมหารือในวันนี้ ซึ่งสมาคมฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – กัมพูชาในทุกสาขา โดยเฉพาะการส่งเสริมมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแนวชายแดน และเชื่อมั่นว่าการประสานงานระหว่างประเทศจะดียิ่งขึ้นในอนาคต