ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 1 เมษายน 2565

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเมื่อการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วเสร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปีพุทธศักราช 2564 กระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 1,324 ราย ประกอบด้วย ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 5 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 91 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 39 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 1,189 ราย โดยในวันนี้เป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นมหาวชิรมงกุฎ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง จำนวน 128 ราย โดยสำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,147 ราย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม ณ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อย่างสมพระเกียรติต่อไป โดยในการจัดพิธีฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด