ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2566

มท.1 กำชับจังหวัด ท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ประสานงานร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคกลางตอนบนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้กำชับหน่วยงานภายใต้กระทรวงและในกำกับของกระทรวงมหาดไทย อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็วที่สุด

ทั้งนี้ แม้จะเป็นช่วงวันหยุดราชการและหากจำเป็นต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ หรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนได้ถูกต้องรวดเร็ว ก็ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอน ไม่ต้องรอจนวันทำการปกติ เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้

ผมเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยอยู่เวลานี้ เร่งประสานงานกับทั้ง ปภ. และท้องถิ่น ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน จุดใดที่มีข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบก็สั่งการแก้ไขเพื่อลดอุปสรรค และให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่มีฝนตกหนักและอาจเผชิญกับภาวะน้ำท่วมในเวลานี้ นอกจากการรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แล้วผมขอให้ทุกท่านให้ติดตามรายงานการแจ้งเตือนจากทางการเป็นระยะเพื่อเตรียมการรับมือต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีด้วย และให้ระวังเรื่องภัยที่มากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษ กระแสไฟฟ้าดูด โรคผิวหนังต่างๆ ระมัดระวังอย่าปล่อยให้ลูกหลานเล่นน้ำเพียงลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถในช่วงเวลาฝนตกหนักด้วย