ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2566

พูดแล้วทำ !!! มท.1 ดูแลครอบครัว อส.พลีชีพในหน้าที่ บรรจุแต่งตั้งภรรยาเป็นสมาชิก อส. แทน

วันนี้ (29 ธ.ค. 66) ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ถูกคนร้ายใช้มีดแทงขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวของนายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม พร้อมสั่งการให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางบรรจุสั่งใช้ทายาท นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

“ตนได้รับรายงานจากนายกองเอก ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งที่ 51/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 บรรจุสั่งใช้ นางสิริณญากรณ์ สิทธิชุม ซึ่งเป็นทายาทของ นายหมูใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม ที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง ตำแหน่ง ลูกแถว สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน” ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทินฯ กล่าว

ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวเพิ่มเติมว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนให้ความสำคัญในการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้สามารถสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะตัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ “สมาชิก อส.” คือประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงมีความเข้าใจในพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชน รวมถึงภารกิจด้านการข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนภารกิจทุกด้านเพื่อสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทย จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,214/2566
วันที่ 29 ธ.ค. 2566